Monday, August 22, 2011

เขียนแบบบ้าน แบบขออนุญาตก่อสร้าง แบบยื่นกู้ธนาคาร คำนวณโครงสร้าง ประมาณราคา

เขียนแบบบ้าน แบบขออนุญาตก่อสร้าง แบบยื่นกู้ธนาคาร คำนวณโครงสร้าง ประมาณราคา

รับงานทุกพื้นที่ ทุกตำบล ทุกอำเภอ ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ

โปรโมชั่นพิเศษ #1

จัดทำแบบบ้าน(แบบสถาปัตย์+แบบโครงสร้าง+แบบระบบไฟฟ้า+แบบระบบประปา-สุขาภิบาล)

- พื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านไม่เกิน 50 ตร.ม. ในราคา 2,500 บาท

- พื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านตั้งแต่ 51 - 100 ตร.ม. ในราคา 3,500 บาท

- พื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านตั้งแต่ 101 - 150 ตร.ม. ในราคา 4,500 บาท

***หมายเหตุ***

- ไม่รวมรายการประมาณราคาก่อสร้าง

- ไม่รวมการเซ็นของสถาปนิก

- ไม่รวมการเซ็นของวิศวกร

- ไม่รวมการจักทำภาพ 3D เสมือนจริงโปรโมชั่นพิเศษ #2

จัดทำแบบบ้านครบชุด(แบบสถาปัตย์+แบบโครงสร้าง+แบบระบบไฟฟ้า+แบบระบบ ประปา-สุขาภิบาล) , พร้อมรายการคำนวณโครงสร้างและเซ็นรับรองรายการคำนวณโดยวิศวกร

- พื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านไม่เกิน 50 ตร.ม. ในราคา 5,000 บาท

- พื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านตั้งแต่ 51 - 100 ตร.ม. ในราคา 6,500 บาท

- พื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านตั้งแต่ 101 - 150 ตร.ม. ในราคา 7,500 บาท

***หมายเหตุ***

- ไม่รวมรายการประมาณราคาก่อสร้าง

- ไม่รวมการเซ็นของสถาปนิกโปรโมชั่นพิเศษ #3

จัดทำภาพ 3D เสมือนจริงให้ชมก่อนจัดทำแบบ จัดทำแบบบ้านครบชุด พร้อมรายการคำนวณโครงสร้างและเซ็นรับรองรายการคำนวณโดยวิศวกร และรายการประมาณราคางานก่อสร้าง

- พื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านไม่เกิน 50 ตร.ม. ในราคา 6,500 บาท

- พื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านตั้งแต่ 51 - 100 ตร.ม. ในราคา 8,500 บาท

- พื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านตั้งแต่ 101 - 150 ตร.ม. ในราคา 9,500 บาท

***หมายเหตุ***

- ไม่รวมการเซ็นของสถาปนิกบริการของเรา

1. ออกแบบบ้าน และอาคารโดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย พื้นที่การปลูกสร้าง และงบประมาณที่ท่านตั้งไว

2. เราใช้โปรแกรม 3D ช่วยทำภาพในมุมมองสามมิติ(Perspective) เพื่อให้ท่านได้เห็นภาพเสมือนจริงบ้านของท่านก่อนสร้าง

3. ออกแบบโครงสร้างโดยวิศวกรโยธา พร้อมเซ็นรับรองรายการคำนวณโครงสร้าง

4. จัดทำรายการประมาณการ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง B.O.Q.

5. จัดทำแบบขออนุญาตก่อสร้าง แบบแปลนเพื่อขอยื่นกู้ธนาคาร แบบก่อสร้าง

6. รับควบคุมงานก่อสร้าง พร้อมดำเนินการคัดเลือก และจัดหาผู้รับเหมา

7. รับเขียนแบบด้วยโปรแกรม Auto CAD ทั้ง 2D และ 3D


เราเป็นฟรีแลนซ์ (freelance) ด้วยสาเหตุนี้เองเราจึงดำเนินการด้วยราคาที่ย่อมเยาว์ ประหยัด เหมาะกับภาวะเศรษฐกิจในยุคนี้

ติดต่อ คุณธนเสฏฐ์ โทร. 081-6177145

No comments:

Post a Comment